Aktualności

Dom Pomocy Społecznej „Happy Port” w Poniatowie  informuje, że otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja zdań w ramach ww. projektu w 100% będzie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej  i budżetu państwa. Kwota wsparcia wynosi 60.838,50 zł, w tym 51.274,69 stanowią środki UE, a 9.563,81 zł stanowią środki budżetu państwa.
   
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl